Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Przedstawiamy Państwu ofertę naszych usług

1. USŁUGI KSIĘGOWE:  
KSIĘGI HANDLOWE
 • tworzenie Planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy.
  Wspólnie uzgadniamy i doradzamy wariant rachunku zysków i strat w zależności od potrzeb informacyjnych i zarządczych firmy.
  Istnieje również możliwość dostosowania planu kont do celów kontrolingowych. Analizując działalność firmy proponujemy jak najlepsze warianty rozwiązań, usprawniające procesy informacyjne i decyzyjne.
 • tworzenie polityki rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretacja dokumentów,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych,
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS.

 

PODATKOWE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie zeznania rocznego,
 • przygotowywanie bilansów,
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS.

 

EWIDENCJE PODATKOWE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży,
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego,
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzenie zeznania rocznego,
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS,
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy