Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie księgowości, kadr i płac, rozliczeń z ZUS, a także zajmujemy się doradztwem finansowym dbając jednocześnie o prawidłowość rozliczeń podatkowych i optymalizację obciążeń w tym zakresie. Sporządzamy Sprawozdania Finansowe, przygotowujemy wnioski do KRS, pomagamy w założeniu firmy, rejestrujemy Spółki Kapitałowe w systemie 24godzinnym bez konieczności wizyty u notariusza.
Opracowujemy na zlecenie klienta: wewnętrzne zarządzenia i regulaminy, politykę rachunkowości, plany kont ułatwiające podatnikowi bieżącą kontrolę wydatków. Na życzenie wymagających klientów opracowujemy szczegółowe analizy finansowe, pozwalające kontrolować opłacalność realizowanych przedsięwzięć.  Z każdym klientem ustalamy indywidualnie warunki współpracy. Oferujemy również możliwość spotkań i odbioru dokumentów w siedzibie Klienta.
Wieloletnia praktyka w zawodzie pozwoliła nam zdobyć doświadczenie w współpracy z Urzędem Skarbowym, ZUS, Inspekcją Pracy, KRS, PFRON, NBP, GUS w zakresie sporządzanych deklaracji, wniosków i sprawozdań. Mamy za sobą niejedną kontrolę z Urzędu Skarbowego, ZUS, NBP czy Inspekcji Pracy, znając przenikliwość urzędników i ich wnikliwe pytania staramy się również w tym zakresie wyręczać naszych klientów w ramach udzielonych pełnomocnictw.

Współpracujemy z firmami usługowymi, handlowymi oraz produkcyjnymi, działającymi zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Nasi podatnicy podlegają pod różne Urzędy Skarbowe - Namysłów, Wrocław, Opole, Kluczbork, Brzeg...

 

Nasza kadra oraz kwalifikacje zawodowe:

 

Agata Żurawska

Główny Księgowy, Członek Zarządu - Certyfikat Księgowy nr 8628/2005

 • studia wyższe na Uniwersytecie Opolskim magisterskie-dzienne - ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem (rok ukończenia 1999);
 • Studium Księgowości  - uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu Księgowego (rok ukończenia 1999);
 • Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Opolu - doskonalenie kwalifikacji - kurs dla kandydatów na Głównych Księgowych / Zastępców Głównych Księgowych  (rok ukończenia 2003);
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowość i kontrola finansowa (rok ukończenia 2004)
 • od 1999r do 2004r zatrudnienie w "VENDO" Spółce z o.o. z siedzibą w  Opolu  na stanowisku Głównej Księgowej ( firma produkcyjna, zatrudniająca 150 os. działająca w branży stolarskiej )
 • od 04.2005r działalność gospodarcza - BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH ( obecnie działalność zawieszona ze względu na zmianę formy prawnej - tj. udziały w spółce AMConsult Sp. z o.o.)
 • od 02.2006r do 12.2011r zatrudnienie w Biurze Rachunkowym K&W Sp. z o.o. (  prowadzenie Spółek Kapitałowych z kapitałem krajowym i zagranicznym, zajmujących się działalnością produkcyjną, usługową i handlową na rynku krajowym i zagranicznym).

 

Monika Słowik

Prezes Zarządu , Księgowa - Certyfikat Księgowy nr 52298/2011

 • studia wyższe dzienne inżyniersko-magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (rok ukończenia 2007)
 • studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie Rachunkowości i Kontroli Finansowej (rok ukończenia 2009)
 • od 2008 r. zatrudnienie w Urzędzie Skarbowym w Namysłowie w dziale Księgowości Podatkowej na stanowisku Księgowej
 • od 2009 r. zatrudnienie w Biurze Rachunkowym K&W Sp. z o.o. (prowadzenie zarówno dużych Spółek Kapitałowych zajmujących się produkcją okien z obrotem zagranicznym i usługami budowlanymi oraz prowadzenie małych firm osób fizycznych zajmujących się różnorodną działalnością gospodarczą)
 • od 2011 r. udziały w Biurze Rachunkowym AMConsult Sp. z o.o.

 

CERTYFIKATY I DYPLOMY

Dyplom ukończenia Uniwersytetu Opolskiego Agaty Żurawskiej

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na Akademi Ekonomicznej we Wrocławiu Agaty Żurawskiej

Certyfikat Księgowy Ministra Finansów Agaty Żurawskiej

Zaświadczenie ukończenia szkolenia Studium Księgowości Żurawskiej

Zaświadczenie ukończenia kursu Księgowego w Opolu Agaty Żurawskiej

Dyplom ukończenia Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Moniki Słowik

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Moniki Słowik

 

Certyfikat Księgowy Ministra Finansów Moniki Słowik